Alle openbare gebouwen hebben een nooduitgang. In het bouwbesluit is exact omschreven waar een nooduitgang en vluchtweg aan moet voldoen. In de praktijk blijkt echter dat een nooduitgang voor mensen met een beperking géén veilige vluchtweg biedt. Mensen in een rolstoel, of met een visuele beperking kunnen vaak geen gebruik maken van een nooduitgang. Omdat de rolstoel er niet door past, of omdat deze voor iemand die blind is, gewoon niet te vinden is. Liften mogen tijdens een brand niet gebruikt worden, er zijn lange brandtrappen die alleen via een smal balkon bereikt kunnen worden.

Bij het opstellen van het bouwbesluit en de daaruit voortvloeiende regels en wetten is geen rekening gehouden met mensen met een beperking. En dat is best wel raar. Iederéén heeft recht op een veilige vluchtweg als er brand uitbreekt of als er een andere noodsituatie is in een gebouw.

Gelukkig kunnen we daar wel iets aan doen. Op deze website kunt u lezen hoe wij u kunnen helpen voor iedereen een veilige vluchtweg te maken in uw gebouw.