Vve

 Op locatie verzorgen wij een informatie-sessie voor bewoners, over veilig vluchten bij een noodsituatie.

Hotel en/ of accommodatie eigenaren

Samen met u lopen we al uw nooduitgangen en vluchtwegen langs om te kijken of ze geschikt zijn voor mensen met een beperking in welke vorm dan ook. Tegelijkertijd  kunnen we onderzoeken in hoeverre uw personeel in staat is om uw minder mobiele gasten te helpen indien nodig.

Vastgoed eigenaar

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor deugdelijke nooduitgangen of vluchtwegen, óók voor mensen met een beperking.

Burgers

Stel u woont in een appartement, en maakt dagelijks gebruik van de lift omdat traplopen niet meer gaat. Weet u welke vluchtweg ú kunt gebruiken als de lift niet meer werkt?

Weet u waar de evacuatiehulpmiddelen op uw verdieping staan? Heeft u daar toegang toe.

Wmo Consulenten

Wij trainen WMO consulenten om tijdens keuken tafel gesprekken over hulpmiddelen en woningaanpassingen óók het veilig vluchten te benoemen.

Om daar zelf informatie over te geven, of om dir te verwijzen naar andere instanties die dit kunnen doen.

Architecten

Veilig vluchten en toegankelijkheid van een gebouw moet in de ontwerpfase al meegenomen worden. Wij kunnen hierin meedenken en aanwijzingen geven. Zodat u deze in uw ontwerp kunt integreren, zonder dat de uitstaling van uw ontwerp in de knel komt.

Gemeenteafdeling bouw en vergunningen

In het VN verdrag Handicap staat dat iedereen  gelijkwaardig en onbelemmerd mee moet kunnen doen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering. Bij e ontwikkelen van nieuwe woonwijken, scholen, winkelcentra, etc. is het belangrijk in de ontwerpfase al rekening te houden met inwoners met een beperking. Toegankelijkheid en veilig vluchten is daarbij cruciaal. Wij kunnen de betrokken ambtenaren daarbij begeleiden.

Woonbouwverengingen

Woningbouwvereniging: De bestaande vluchtwegen en nooduitgangen in sociale huurappartementen voldoen vaak niet aan de eisen voor mensen met een beperking. Wij kunnen hierin begeleiden. Door praktische tips en door informatiesessies te organiseren voor bewoners.