Veilig zelfstandig wonen

Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen of zij verhuizen naar een appartement, vaak in een portiekflat. In geval van nood weten zij vaak niet hoe te handelen.

Veilig in een Verzorgingshuis

Bewoners in een verzorgingshuis zijn niet zelfredzaam. Zijn medewerkers getraind hoe te handelen in een noodsituatie? Bijvoorbeeld bij een brand? Wordt er geoefend met evacuatie middelen? Zoals een evacuatiestoel of brandcard? en zijn die hulpmiddelen wel aanwezig en in goede staat?

 

Veilig tijdens Evenement

Evenementen trekken vaak veel bezoekers. Daar zijn ook bezoekers die minder mobiel zijn, of in een rolstoel zitten. Aan invalidetoiletten wordt vaak wel gedacht, maar aan veilig vluchten niet. Terwijl het belangrijk dat iedereen veilig kan vluchten.

Veilig op Vakantie

Steeds meer hotels of vakantieparken hebben aangepaste kamers of huisjes waar mensen met een beperking of mensen die meer gemak kunnen verblijven. Maar zijn er ook voorzieningen voor veilig vluchten?

Is het personeel getraind om juiste deze gasten te helpen bij een calamiteit?

Veilig op het werk

Met een been in het gips toch naar het kantoor of in een rolstoel en werkzaam op de 6e etage? Weten uw collega's hoe te handelen mocht een evacuatie nodig zijn?

Veilig in School

Heeft u leerlingen die in een rolstoel zitten? Of loopt een leerling vanwege een ongeluk een aantal weken met krukken? Weet iedereen hoe te handelen als er een brand is?